Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Komornikach

Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Komornikach

Uchwała NR XXI /235/2016

Data publikacji: 2016-07-20

Uchwała Rady Gminy Komorniki z dnia 23 maja 2016r w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy w Komornikach.

Załączniki:

 1. Uchwała NR XXI /235/2016 (plik pdf 143KB)

Uchwała nr XV/171/2015

Data publikacji: 2016-02-12

Uchwała Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018.

Załączniki:

 1. Uchwała nr XV/171/2015 (plik pdf 216KB)
 2. Załącznik do uchwały nr XV/171/2015 (plik pdf 355KB)

Uchwała nr XV/170/2015

Data publikacji: 2016-02-12

Uchwała Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie w Gminie Komorniki.

Załączniki:

 1. Uchwała nr XV/170/2015 (plik pdf 139KB)
 2. Załącznik do uchwały nr XV/170/2015 (plik pdf 557KB)

Uchwała nr XV/169/2015

Data publikacji: 2016-02-12

Uchwała Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/69/2011 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 26 maja 2011r. dotyczącej trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego ds.

Załączniki:

 1. Uchwała nr XV/169/2015 (plik pdf 217KB)

Uchwała Nr VII/82/2015

Data publikacji: 2015-08-31

Uchwała Rady Gminy Komorniki z dnia 25 maja 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych.

Załączniki:

 1. Uchwała Nr VII/82/2015 (plik pdf 237KB)

UCHWAŁA NR XLV/377/2014

Data publikacji: 2014-08-29

UCHWAŁA RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.

Załączniki:

 1. UCHWAŁA NR XLV/377/2014 (plik pdf 189KB)

UCHWAŁA NR XLV/376/2014

Data publikacji: 2014-08-29

UCHWAŁA RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.

Załączniki:

 1. UCHWAŁA NR XLV/376/2014 (plik pdf 191KB)

UCHWAŁA NR XLV/375/2014

Data publikacji: 2014-08-29

UCHWAŁA RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.

Załączniki:

 1. UCHWAŁA NR XLV/375/2014 (plik pdf 261KB)

UCHWAŁA NR XLIV/370/2013

Data publikacji: 2014-08-29

UCHWAŁA RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Komorniki na lata 2014 - 2016 stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Komorniki.

Załączniki:

 1. UCHWAŁA NR XLIV/370/2013 (plik pdf 290KB)

UCHWAŁA NR XLIV/369/2013

Data publikacji: 2014-08-29

UCHWAŁA RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Komorniki na lata: 2014 -2020.

Załączniki:

 1. UCHWAŁA NR XLIV/369/2013 (plik pdf 193KB)

UCHWAŁA NR XL/334/2013

Data publikacji: 2014-08-29

UCHWAŁA RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 5 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2013-2015.

Załączniki:

 1. UCHWAŁA NR XL/334/2013 (plik pdf 453KB)

Uchwała nr XII/56/90

Data publikacji: 2013-07-10

Uchwała Gminnej Rady Narodowej w Komornikach z dnia 30 kwietnia 1990 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Załączniki:

 1. Uchwała nr XII/56/90 (plik pdf 297KB)

Uchwała XXVI/174/2004

Data publikacji: 2013-07-10

Uchwała Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.

Załączniki:

 1. Uchwała XXVI/174/2004 (plik pdf 1414KB)

Uchwała XXIV/173/2004

Data publikacji: 2013-07-10

Uchwała Rady Gminy Komorniki z dnia 29 września 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych.

Załączniki:

 1. Uchwała XXIV/173/2004 (plik pdf 965KB)

Uchwała XXIV/159/2004

Data publikacji: 2013-07-10

Uchwała Rady Gminy Komorniki z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Komornikach.

Załączniki:

 1. Uchwała XXIV/159/2004 (plik pdf 1598KB)

Uchwała XXIV/158/2004

Data publikacji: 2013-07-11

Uchwała Rady Gminy Komorniki z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Załączniki:

 1. Uchwała XXIV/158/2004 (plik pdf 9952KB)