Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Komornikach

Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Komornikach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Komornikach

ul. Młyńska 15
62-052 Komorniki
powiat: poznański
województwo: wielkopolskie
godziny pracy: poniedziałek od 8-16, pozostałe dni od 7 do 15
e-mail: ops@komorniki.pl
strona internetowa: www.komorniki.opsinfo.pl
Biuletynu Informacji Publicznej: www.komorniki.opsinfo.pl/bip
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: www.epuap.gov.pl

 

BIURO PODAWCZE (61) 8 108 293 fax.: (61) 1 025 102

KIEROWNIK (61) 1 025 104

ZASIŁKI RODZINNE (61) 8 108 973

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (61) 1 025 109

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY (61) 1 025 108

PRACOWNICY SOCJALNI (61) 1 025 106 (61) 1 025 107

PSYCHOLOG (61) 1 025 105

ASYSTENT RODZINY  795-080-020

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2020-01-01
Dane wprowadził(a): Ewa Roszyk-Ledecka.
Odpowiedzialna/y za treść: Ewa Roszyk-Ledecka.

Kierownik

Aneta Gierko

Kierownik przyjmuje w sprawie skarg i wniosków: w poniedziałek od 14.00 do 16.00.

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2019-09-10
Dane wprowadził(a): Aneta Gierko.
Odpowiedzialna/y za treść: Aneta Gierko.

Kierownik Sekcji Świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i 500+

Beata Walczak-Szczepańska

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2020-06-02
Dane wprowadził(a): Aneta Gierko.
Odpowiedzialna/y za treść: Aneta Gierko.

Pracownicy socjalni

1. Anna Forycka - specjalista pracy socjalnej
Rejon: Szreniawa, Jarosławiec, Wiry, Łęczyca

2. Anna Koralewska-Gołembiewska - pracownik socjalny
Rejon: wszystkie miejscowości z terenu gminy

3. Izabela Siwiak - specjalista pracy socjalnej
Rejon: Komorniki, Chomęcice

4. Magdalena Wasilewska - starszy specjalista pracy socjalnej
Rejon: Rosnówko, Walerianowo, Głuchowo

5. Anna Ziarnowska - specjalista pracy socjalnej
Rejon: Plewiska

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2013-06-30
Dane wprowadził(a): Ewa Roszyk-Ledecka.
Odpowiedzialna/y za treść: Ewa Roszyk-Ledecka.

Asystent rodziny

Magdalena Szwacka

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2014-01-15
Dane wprowadził(a): admin
Odpowiedzialna/y za treść: admin

Pracownik ds. świadczeń socjalnych

Anna Koralewska-Gołembiewska - pracownik socjalny

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2014-01-15
Dane wprowadził(a): admin
Odpowiedzialna/y za treść: admin

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Obsługa świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego

1. MAGDALENA ADAMSKA
2. BEATA WALCZAK
3. KATARZYNA SKUBISZYŃSKA
4. PATRYCJA STAWNA

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2013-06-30
Dane wprowadził(a): Ewa Roszyk-Ledecka.
Odpowiedzialna/y za treść: Ewa Roszyk-Ledecka.

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Magdalena Rakoniewska-Nowak

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2020-06-02
Dane wprowadził(a): Aneta Gierko.
Odpowiedzialna/y za treść: Aneta Gierko.

Psycholog

Beata Tuz-Lubińska

Przyjmuje:
poniedziałek - środa 8.00-13.00
czwartek 10.00-15.00

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2013-06-30
Dane wprowadził(a): Ewa Roszyk-Ledecka.
Odpowiedzialna/y za treść: Ewa Roszyk-Ledecka.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Magdalena Wasilewska - przewodnicząca

Izabela Siwiak - zastępca przewodniczącej

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2013-06-30
Dane wprowadził(a): Ewa Roszyk-Ledecka.
Odpowiedzialna/y za treść: Ewa Roszyk-Ledecka.

Koordynator do spraw dostępności

Beata Walczak-Szczepańska

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2021-03-08
Dane wprowadził(a): Aneta Gierko.
Odpowiedzialna/y za treść: Aneta Gierko.